EDUCACIÓ

PROJECTES EDUCATIUS DURANT LA RESIDÈNCIA.

ENCLAVE realitza tallers durant les dues setmanes de residència en col.laboració amb les escoles de la zona i altres associacions i iniciatives culturals.

ENCLAVE vol participar en la creació de ponts que ajuden a la descentralització i a dinamitzar el territori on es desenvolupa, per aixó treballem en la creació d’una xarxa de coneixement.  És fonamental la capaçitat de construIr aquest tipus d’experiències amb projectes com Enclave, i involucrar d’una manera transversal al conjunt de la societat per a trencar barreres.

PROGRAMA ANUAL D’ACTIVITATS I TALLERS.

ENCLAVE vol treballar amb escoles, universitats, centres d’educació secundària i associacions culturals de la zona més enllà de la residència. Estem desenvolupant un programa d’activitats per reforçar aquest vincle i incrementar l’oferta cultural del territori. La intenció és la d’oferir un programa d’activitats que els involucre i reforce l’oferta cultural del territori.

ENCLAVE vol ser part de l’entramat cultural amb rutes de Land Art, visites guiades i tallers. A més a més, la nostra proposta conté iniciatives de caràcter històric, cultural i ecològic amb replantacions, jornades relacionades amb l’arqueologia o el cinema.

ENCLAVE sempre ha considerat l’educació com l’eina més poderosa per transformar la societat. A les edicions anteriors es van desenvolupar amb la participació del CEFIRE, diversos cursos per apropar l’art contemporani als mestres de primària. D’aquesta manera, Enclave es presentava com una iniciativa vinculada al respecte per la natura, el medi ambient i la sensibilitat artística. Aquest és un dels objectius del projecte.